Recruitment Applicant Skills

 • Odoo Version

US$ 118.41 US$ 118.41 118.41 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Records skills on applicants during recruitment process


Odoo Version: 13.0


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Ứng dụng này làm gì

 • Ghi nhận kỹ năng ứng viên trong hồ sơ ứng viên
 • Ghi nhận sơ yếu lý lịch của ứng viên trong hồ sơ ứng viên
 • Khi tạo nhân viên từ hồ sơ ứng viên, tự động copy các thông tin trên sang hồ sơ nhân viên

Tính năng chính

 1. Ghi nhận kỹ năng và sơ yếu lý lịch của ứng viên trên hồ sơ ứng viên
  • Ghi nhận kỹ năng ứng viên trên hồ sơ ứng viên và cho phép tìm kiếm ứng viên theo kỹ năng
  • Ghi nhận sơ yếu lý lịch của ứng viên trên hồ sơ ứng viên và cho phép tìm kiếm ứng viên theo sơ yếu lý lịch
 2. Khi tạo nhân viên từ hồ sơ ứng viên, tự động copy các thông tin về kỹ năng và sơ yếu lý lịch từ hồ sơ ứng viên sang hồ sơ nhân viên

Ấn bản được Hỗ trợ

 1. Ấn bản Community
 2. Ấn bản Enterprise