HR Contract Action Buttons

 • Odoo Version

US$ 11.73 US$ 11.73 11.73 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

HR Contracts actions for better workflow control


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Vấn đề

Mặc định, việc chuyển đổi hợp đồng lao động giữa các trạng thái được thực hiện bằng cách nhấp vào một trạng thái trên thanh tiêu đề. Điều này không có vấn đề gì cho đến khi chúng ta cần một cái gì đó như kiểm soát quy trình làm việc. Ví dụ: không được phép hủy hợp đồng lao động khi nó đã có một phiếu lương chưa vào sổ, v.v.

Giải pháp

Mô-đun này cung cấp các thay đổi sau

 • Trạng thái có thể nhấp trong thanh tiêu đề của hợp đồng bị vô hiệu hóa

 • Các nút sau đây để tạo quy trình làm việc đơn giản cho hợp đồng lao động
  • Bắt đầu: để bắt đầu hợp đồng lao động
  • Đặt về chờ gia hạn: đặt hợp đồng sang trạng thái 'Gia hạn'
  • Gia hạn: gia hạn hợp đồng
  • Đóng: để đóng Hợp đồng
  • Hủy bỏ: để hủy hợp đồng
  • Thiết lập thành mới: để đặt Hợp đồng sang trạng thái (bản nháp) mới

Phiên bản được hỗ trợ

 1. Ấn bản cộng đồng
 2. Ấn bản doanh nghiệp