Fleet Specifications

 • Odoo Version

US$ 11.73 US$ 11.73 11.73 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Additional fields for vehicle parameters


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Tính năng chính

 • Phân cấp Phương tiện: quản lý phân cấp phương tiện không giới hạn. Ví dụ: Xe tải 2~4 tấn, Xe tải 4~10 tấn, Xe buýt 29 chỗ, v.v.
 • Kiểu Phương tiện: danh sách các tùy chọn: Ô tô, Xe tải, Xe buýt cho kiểu phương tiện để phân loại đội phương tiện của bạn theo các kiểu như vậy
 • Năm sản xuất: năm mà phương tiện được sản xuất
 • Tự trọng: tự trọng của phương tiện tính bằng kilo-gam
 • Số máy: số máy của phương tiện
 • Chiều cao bên trong thùng hàng: Chiều cao bên trong tính bằng mét của thùng hàng tích hợp. Điều này chỉ áp dụng cho các kiểu xe trong kiểu Xe tải.
 • Chiều rộng bên trong thùng hàng: Chiều rộng bên trong tính bằng mét của thùng hàng tích hợp. Điều này chỉ áp dụng cho các kiểu xe trong kiểu Xe tải.
 • Chiều dài bên trong thùng hàng: Chiều dài bên trong tính bằng mét của thùng hàng tích hợp. Điều này chỉ áp dụng cho các kiểu xe trong kiểu Xe tải.

Phiên bản hỗ trợ

 1. Community Edition
 2. Enterprise Edition