Fleet Insurance Basic

 • Odoo Version

US$ 22.40 US$ 22.40 22.400000000000002 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Manage basic insurances for your fleet


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Tính năng chính

 1. Quản lý không giới hạn loại bảo hiểm cho phương tiện của bạn

  Mỗi loại bảo hiểm bao gồm các thông tin sau

  • Tên: tên của loại bảo hiểm. Ví dụ, Bảo Hiểm Trách Nhiệm Dân Sự, Bảo Hiểm Vật Chất, v.v.
  • Thời hạn mặc định: thời hạn mặc định cho Bảo hiểm của loại này, nhằm tiết kiệm thời gian nhập thông tin khi tạo tài liệu bảo hiểm
  • Ngày để thông báo: giá trị mặc định của số ngày cần thông báo trước khi hết hạn của bảo hiểm của loại này
  • Bảo hiểm: danh sách các loại bảo hiểm thuộc loại này được phát hành
  • Phương tiện: danh sách các phương tiện có loại bảo hiểm này
 2. Bảo hiểm

  Là một tài liệu Odoo trình bày bảo hiểm cho một phương tiện trong khoảng thời gian. Mỗi tài liệu bảo hiểm bao gồm các thông tin sau

  • Tham chiếu: số tham chiếu của bảo hiểm
  • Phương tiện: phương tiện cho bảo hiểm
  • Kiểu: loại bảo hiểm, là một trong các loại bảo hiểm được xác định trước
  • Ngày bắt đầu: ngày mà bảo hiểm có hiệu lực
  • Ngày hết hạn: ngày mà bảo hiểm hết hạn
  • Ngày để thông báo: số ngày cần thông báo trước khi bảo hiểm hết hạn
 3. Khả năng mở rộng

  Tài liệu bảo hiểm được thiết kế với một mô hình trừu tượng có thể giúp dễ dàng mở rộng hơn nữa. Ví dụ, Quản lý Bảo hiểm cho xe kéo, v.v.

Phiên bản hỗ trợ

 1. Community Edition
 2. Enterprise Edition