Approvals

 • Odoo Version

US$ 118.41 US$ 118.41 118.41 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Submit Approval Requests to get approved


Odoo Version: 13.0


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Ứng dụng này làm gì

Đây là module chung để phục vụ cho việc phát triển các module Đề nghị khác: Đề nghị cung ứng, Đề nghị sửa chữa...
 • Người quản lý có thể tạo loại đề nghị với 4 lựa chọn: Không cần xác nhận, Cán bộ phê duyệt, Quản lý trực tiếp, Quản lý trực tiếp và Cán bộ phê duyệt
 • Nhân viên có thể tạo yêu cầu đề nghị
 • Quản lý trực tiếp có thể xem các đơn đề nghị của các nhân viên mình quản lý
 • Người theo dõi là nhân viên bình thường chỉ có thế xem yêu cầu

Tính năng chính

 1. Sau khi người tạo yêu cầu bấm xác nhận, hệ thống sẽ gửi thông báo đến Người phê duyệt lần 1.

 2. Sau khi Người phê duyệt lần 1 bấm duyệt, hệ thống sẽ gửi thông báo đến người phê duyệt lần 2 (nếu cần phê duyệt 2 lần)

  hoặc thông báo cho người tạo yêu cầu (nếu chỉ phê duyệt 1 lần).

 3. Sau khi Người phê duyệt lần 2 bấm duyệt: một thông báo sẽ được gửi đến người tạo đơn.

 4. Khi đơn đề nghị được hoàn thành, một thông báo sẽ được gửi đến người tạo đơn.

 5. Nếu yêu cầu bị từ chối, một thông báo sẽ được gửi đến người tạo đơn.

Ấn bản được Hỗ trợ

 1. Ấn bản Community
 2. Ấn bản Enterprise