Accounting Report Flag

  • Odoo Version

US$ 11.73 US$ 11.73 11.73 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Excluded in Legal Reports filtering for accounting journal entries and journal items


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Module này thêm trường đánh dấu Loại khỏi Báo cáo trên các phát sinh kế toán và bút toán sổ nhật ký. Điều này giúp cho các module liên quan đến báo cáo kế toán có thể thay đổi nội dung báo cáo bằng cách loại trừ số liệu được đánh dấu Loại khỏi Báo cáo.

Phiên bản hỗ trợ

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition