Account Balance Carry Forward

  • Odoo Version

US$ 118.41 US$ 118.41 118.41 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Define account balance carry forward rules for automating account balance carry forward


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Vấn đề

Với tính năng hiện tại của Odoo khi kết thúc năm tài chính, chốt lại số dư tài khoản (chuyển số dư sang kỳ tiếp theo) đối với một số tài khoản là một công việc thực sự mất công sức. Để hoàn thành, các kế toán viên sẽ cần: * Có kiến ​​thức tốt về các chuẩn mực kế toán của quốc gia mà trên đó các tài khoản được đặt lại * Tính toán số dư của các tài khoản cần thiết tại thời điểm kết thúc năm tài chính. Điều này cũng mang lại khối lượng công việc rất lớn cho kế toán và không tránh khỏi nhầm lẫn khi thực hiện thủ công

Ứng dụng này làm gì

  1. Kế toán trưởng/ Kế toán viên có thể định nghĩa quy tắc kết chuyển số dư tài khoản. Ví dụ,

    * 521 -> 511     * 511 -> 911     * vv 2. Kế toán có thể tạo một bút toán kết chuyển tự động     * tải tất cả các quy tắc được áp dụng     * Tính toán số dư của tất cả các tài khoản nguồn, sẽ được chuyển sang giai đoạn tiếp theo để xem xét 3. Khi xác nhận tài liệu, Odoo sẽ tạo các phát sinh kế toán cho từng quy tắc. Nó cũng nguyên tắc kết chuyển . Ví dụ,     * Số dư tài khoản 521: 100     * Số dư tài khoản 511: 550     * Các quy tắc:         * 521 -> 511         * 511 -> 911     * Kết quả:         * Phát sinh đầu tiên:             * Nợ 511: 100             * Có 521: 100         * Phát sinh thứ hai:             * Nợ 211: 450 (là số tiền từ 550-100)             * Có 911: 450 4. (mới ở Odoo 13): cho phép tạo bút toán kết chuyển từ các phát sinh kế toán được chọn

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition