Stock Equipment Maintenance Schedule

  • Odoo Version

US$ 54.34 US$ 54.34 54.34 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Add maintenance schedule information from product to related equipment


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Ứng dụng này làm gì

Module này sẽ thêm thông tin lịch bảo trì từ sản phẩm sang thiết bị mới (được tạo tự động từ dịch chuyển kho)

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise