Signup Email Verification

  • Odoo Version

US$ 54.34 US$ 54.34 54.34 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Add an email verification step for account registration activation


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Chức năng

Module này sẽ thêm 1 bước xác nhận để kích hoạt tài khoản qua email sau khi người dùng đăng ký tài khoản.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise