Sales Target Management

 • Odoo Version

US$ 54.34 US$ 54.34 54.34 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Sales targets for individual sales persons and sales teams.


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Quản lý mục tiêu doanh số cho nhân viên kinh doanh và đội bán hàng; Sẵn sàng để mở rộng trong ứng dụng khác

Module này làm gì

 1. Nhiều nhóm bán hàng được tổ chức tốt nhờ vào ứng dụng "Nhóm bán hàng nâng cao"
  • Bán hàng / Người dùng: Own Documents Only
  • Bán hàng / Trường nhóm bán hàng
  • Bán hàng / Người quản lý khu vực
  • Bán hàng / Người dùng: Tất cả tài liệu
  • Bán hàng / Quản lý
 2. Quy trình nộp và phê duyệt
  • Mục tiêu cá nhân
   • Người bán hàng đăng kí mục tiêu riêng của họ
   • Trưởng nhóm bán hàng có thể phê duyệt hoặc từ chối và yêu cầu thay đổi
  • Mục tiêu nhóm
   • Trưởng nhóm đăng ký mục tiêu nhóm của họ
   • Người quản lý khu vực có thể phê duyệt hoặc từ chối và yêu cầu thay đổi
 3. Liên lạc các mục tiêu để cải thiện năng suất nhờ vào các chủ đề thư của odoo
  • Người quản ly để lại nhận xét, ý kiến thay đổi, ...
  • Người gủi giải thích, yêu cầu cho đề xuất, ...
 4. Sẵn sàng cho việc mở rộng ứng dụng liên quan đến bán hàng:
  • Đo lường mục tiêu tự động cho doanh số
  • Đo lường mục tiêu tự động cho điểm bán hàng

Ấn bản hỗ trợ

 1. Ấn bản cộng đồng
 2. Ấn bản doanh nghiệp