Sales - Sales Teams Advanced

 • Odoo Version

US$ 59.08 US$ 59.08 59.08 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Integrate Sales application with Sales Teams Advanced


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Module này làm gì

Module này mở rộng ứng dụng với nhiều đội bán hàng được cung cấp bởi module Đội bán hàng nâng cao để có tổ chức đội bán hàng phức tạp có thể được yêu cầu bởi những công ty lớn.

 • Cải thiện quyền truy cập đến các mô hình bán hàng
 • Báo cáo doanh sô và hóa đơn hiện hỗ trợ bộ lọc và nhóm theo khu vực bán hàng, đội trưởng bán hàng, quản lý khu vực bán hàng

Nhóm truy cập

 • Bán hàng / Người dùng: Chỉ tài liệu của chính mình: đây là nhóm mặc định trong odoo.
 • Bán hàng / Đội trưởng bán hàng: nhóm truy cập mới kế thừa nhóm "Bán hàng / Người dùng: Chỉ tài liệu của chính mình"
 • Bán hàng / Người quản lý khu vực: nhóm truy cập mới kế thừa nhóm "Bán hàng / Đội trưởng bán hàng"
 • Bán hàng / Người dùng: Tất cả tài liệu: đây là nhóm mặc định trong odoo. Bây giờ nó kế thừa "Bán hàng / Người quản lý khu vực" thay vì "Bán hàng / Người dùng: Chỉ tài liệu của chính mình"
 • Bán hàng / Người quản lý: Đầy đủ quyền truy cập đến ứng dụng Quản lý bán hàng.

Chính sách bảo mật

 • Bán hàng / Người dùng: Chỉ tài liệu của chính mình: xem đội mà anh ấy hoặc cô ấy là thành viên
 • Bán hàng / Đội trưởng bán hàng: xem/chỉnh sửa đội mà cô ấy hoặc anh ấy là thành viên hoặc đội trưởng
 • Bán hàng / Người quản lý khu vực: xem/sửa/tạo/xóa đội mà anh ấy là thành viên hoặc đội trưởng hoặc người quản lý khu vực
 • Bán hàng / Người dùng: Tất cả tài liệu: đầy đủ tất cả các quyền truy cập các đội trừ cấu hình bán hàng
 • Bán hàng / Người quản lý: Toàn quyền truy cập vào ứng dụng bán hàng, bao gồm cả cấu hình bán hàng

Ghi chú

Để tích hợp Bán hàng và CRM, bạn cũng có thể muốn module "CRM - Đội bán hàng nâng cao"

Ấn bản hỗ trợ

 1. Ấn bản cộng động
 2. Ấn bản doanh nghiệp