Sales & Product Collection

  • Odoo Version

US$ 11.72 US$ 11.72 11.72 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Integrate Product Collection and Sales


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Mở rộng chức năng Bộ sưu tập Sản phẩm tích hợp với Quản lý Bán hàng cho việc phân tích bán bộ sưu tập sản phẩm

  1. Bán/doanh thu theo bộ sưu tập sản phẩm
  2. Thống kê bán bộ sưu tập sản phẩm theo thời gian (Ngày, Tuần, Tháng, Năm)
  3. Thống kê bán bộ sưu tập sản phẩm theo Nhân viên bán hàng
  4. Thống kê bán bộ sưu tập sản phẩm theo Đội ngũ / Kênh bán hàng
  5. Thống kê bán bộ sưu tập sản phẩm theo Kho.
  6. v.v

Ấn bản hỗ trợ

  1. Ấn bản cộng đồng
  2. Ấn bản doanh nghiệp