Repair Timesheet

  • Odoo Version

US$ 54.34 US$ 54.34 54.34 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Integrate Timesheet application with Repair application


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Ứng dụng này làm gì

  • Tích hợp timesheets cho dịch vụ sửa chữa
  • Các dịch vụ sửa chữa sẽ được gắn với các nhiệm vụ, giúp người dùng có thể chấm công và xuất hóa đơn theo công việc đã thực hiện thực tế.
  • Có thể xuất nhiều hóa đơn cho một lệnh sửa chữa

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise