Purchase Advance Payment

  • Odoo Version

US$ 118.27 US$ 118.27 118.27 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Allows users to make advance payments for purchase order.


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Mô-đun này cho phép tạo liên kết từ thanh toán đến đơn mua hàng. Thanh toán đó sẽ chỉ được dùng để đối soát với hoá đơn của đơn hàng đã liên kết.

Phiên bản hỗ trợ

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition