Project Access Rights

  • Odoo Version

US$ 54.34 US$ 54.34 54.34 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Advanced Multi-level access control for projects and tasks


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Tính năng chính

  • Người dùng nội bộ (là Nhân viên): * Có thể thấy menu Dự án * Có thể thấy các dự án mà có chứa các task được giao cho mình * Không thể thêm, sửa, xóa, tạo các nhiệm vụ như có thể thay đổi trạng thái Kanban
  • Dự án / Người dùng: * Có toàn quyền với các dự án mà mình được phân công làm Chủ nhiệm dự án, * Đối với các dự án khác, có quyền giống với quyền của Người dùng nội bộ
  • Dự án / Quản trị viên: * Có toàn quyền ở ứng dụng Dự án

Ấn bản được hỗ trợ

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition