Product Standard Price Access

  • Odoo Version

US$ 11.72 US$ 11.72 11.72 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Restrict access to product's Cost field (aka Standard Price)


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Module tạo mới nhóm "Truy Cập Giá Tiêu Chuẩn Sản Phẩm" và cấp cho nhóm đó quyền truy cập đến trường Giá vốn của sản phẩm (còn được biết đến với tên Giá Tiêu Chuẩn) trên form & danh sách Sản phẩm.

Nói cách khác, sau khi cài module này, chỉ có người dùng thuộc nhóm "Truy Cập Giá Tiêu Chuẩn Sản Phẩm" có thể nhìn thấy trường Giá vốn trong form & danh sách Sản phẩm.