Partner Employee Size

  • Odoo Version

US$ 118.27 US$ 118.27 118.27 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Manage employee scale


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Mô đun này cho phép thiết lập quy mô nhân viên trên từng đối tác.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise