Maintenance Approval

  • Odoo Version

US$ 118.27 US$ 118.27 118.27 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Allow employees create maintenance approval requests and submit to managers to approve.


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Tính năng chính

  1. Nhân viên tạo một yêu cầu sửa chữa cho sản phẩm với:
    • Sản phẩm cần sửa chữa (không bắt buộc, chỉ đến khi bộ phận cuối cùng duyệt thì bắt buộc phải chọn thiết bị)
    • Mô tả lỗi (bắt buộc)
  2. Người quản lý có thể Duyệt hoặc Từ chối yêu cầu