Loan Management

 • Odoo Version

US$ 295.86 US$ 295.86 295.86 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Manage your company loans


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Module này làm gì

Giải pháp tổng thể để quản lý và theo dõi tất cả các loại vay/cho vay của công ty một cách đơn giản

 1. Hợp đồng vay
  • Giải ngân khoản vay: Lập kế hoạch và theo dõi tự động
  • Hoàn trả tiền gốc: Lập kế hoạch và theo dõi tự động
  • Lãi suất: Dự báo và theo dõi lãi suất
 2. Hợp đồng cho vay
  • Giải ngân khoản cho vay: Lập kế hoạch và theo dõi tự động
  • Hoàn trả tiền gốc: Lập kế hoạch và theo dõi tự động
  • Lãi suất cho vay: Dự báo và theo dõi lãi suất cho vay
 3. Tính toán lãi suất cho vay tự động, hỗ trợ cả lãi suất cố định và lãi suất thả nổi.

 4. Tích hợp đầy đủ với kế toán
  • Tự động sinh các bút toán kế toán cho các khoản vay/cho vay
  • Tư động sinh các bút toán kế toán cho hoàn trả khoản vay gốc
  • Lập hóa đơn/thanh toán nhiều khoản vay với một click
  • Thanh toán tiền lãi cho người vay và đối chiếu với hóa đơn lãi vay
  • Được thanh toán tiền lãi cho vay từ người vay và đối chiếu với hóa đơn lãi vay
 5. Tích hợp đầy đủ với Kế toán Quản trị
  • Các bút toán kế toán quản trị tự động cũng được liên kết đến các phát sinh kế toán tổng hợp
  • Hỗ trợ các thẻ tài khoản quản trị
 6. Báo cáo đầy đủ để để giúp bạn hiểu rõ hơn về hoạt động và giao dịch vay/cho vay của bạn

 7. Hỗ trợ đa tiền tệ

 8. Hỗ trợ đa công ty

Ấn bản hỗ trợ

 1. Ấn bản cộng đồng
 2. Ấn bản doanh nghiệp