Inbox Notifications and Emails

  • Odoo Version

US$ 22.38 US$ 22.38 22.38 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Notifications to both the Odoo Inbox and Email


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Đặt vấn đề

Theo mặc định, Odoo cung cấp hai tùy chọn cho Quản lý thông báo:

  • Xử lý bằng email: thông báo được gửi đến email của người dùng. Đây là tùy chọn mặc định để tạo người dùng mới
  • Xử lý trong Odoo: thông báo xuất hiện trong Hộp thư đến Odoo của người dùng nhưng không có email nào được gửi đến người dùng

Mô-đun này làm gì

** Xử lý bằng email ** hiện cung cấp cả thông báo hộp thư đến và email

Ấn bản được hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise