HR Shift Rotation

  • Odoo Version

US$ 54.34 US$ 54.34 54.34 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Managing weekly work schedule, working rules of employees.


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Module này làm gì

Quản lý ca làm việc hàng tuần, các quy tắc luân chuyển ca làm việc của nhân viên.
  • Cho phép tạo, chỉnh sửa ca làm việc hàng tuần cho nhân viên.
  • Cho phép tạo nhanh các ca làm việc cho nhiều nhân viên.
  • Quản lý các quy định, thời gian làm việc, xin nghỉ.
  • Việc cài đặt module này cần tích hợp với các module liên quan trong odoo.

Phiên bản được hỗ trợ

  1. Ấn bản cộng đồng
  2. Ấn bản doanh nghiệp