HR Employee Training

  • Odoo Version

US$ 54.34 US$ 54.34 54.34 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

HR Employee Training module that allows your company to conduct or organized trainings for your employees.


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Module này làm gì

Đào Tạo Nhân Viên là một module cho Odoo để cho phép công ty của bạn thực hiện hoặc tổ chức đào tạo cho nhân viên của bạn.

  • Quản lý chương trình đào tạo cho mỗi vị trí làm việc
  • Xem chương trình đào tạo bắt buộc của nhân viên
  • Xem chương trình đào tạo đã tham gia của nhân viên
  • Xem khóa đào tạo đã đăng ký của nhân viên
  • Xem khóa đào tạo đang diễn ra của nhân viên

Ấn bản được hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise