Geo Routes Management

 • Odoo Version

US$ 11.72 US$ 11.72 11.72 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Geo routes design & management


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Module này làm gì

Mô-đun này cho phép người dùng xây dựng tuyến đường bằng cách kết hợp với địa chỉ của đối tác (res.partner)

Giá trị và Lợi ích

 1. Quản lý không giới hạn các tuyến đường với nhiều thông tin chi tiết cho mỗi/mọi tuyến đường (ví dụ, khoảng cách, tốc độ trung bình, địa điểm trong tuyến đường, v.v.)
 2. Kế thừa tô mô hình res.partner hiện có để rút ngắn thời gian học tập
 3. Sẵn sàng cho bất kỳ ứng dụng phát triển về tuyến đường (tích hợp bản đồ, logistics, vận chuyển, v.v.)

Tính năng chính

 • Thiết kế và xây dựng tuyến đường bằng cách kết hợp các địa điểm

 • Mỗi địa điểm liên kết với một địa chỉ (res.partner model)

 • Các chặng trong tuyến được tự động tính toán và tạo bằng cách kết hợp địa chỉ của hai địa điểm liên tiếp trong tuyến đường

 • Người dùng có thể thiết lập khoảng cách và tốc độ di chuyển tối đa của mỗi/mọi chặng trong tuyến đường

 • Tự động tính toán thời gian di chuyển qua một chặng dựa trên khoảng cách và tốc độ di chuyển tối đa của chặng đó

 • Các tính năng mở rộng có thể được xây dựng:
  • chuẩn bị tuyến đường giao hàng
  • theo dõi hoạt động đội phương tiện
  • định giá vận chuyển
  • có thể tính toán khoảng cách tự động khi được tích hợp với mô-đun base_geolocalize
  • v.v.

Phiên bản hỗ trợ

 1. Community Edition
 2. Enterprise Edition