Foreign Trade & Logistics

 • Odoo Version

US$ 0.00 US$ 0.00 0.0 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Foreign Trade & Logistics Management


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Tính năng chính

 • Linh hoạt quá trình nhập / xuất hàng
  • Quá trình mua hàng:
   • Nhận 1 bước: Vị trí nhà cung cấp -> Nhập - Khu vực Thông quan -> Kho
   • Nhận 2 bước: Vị trí nhà cung cấp -> Nhập - Khu vực Thông quan -> Đầu vào -> Kho
   • Nhận 3 bước: Vị trí nhà cung cấp -> Nhập - Khu vực Thông quan -> Đầu vào -> Kiểm soát chất lượng -> Kho
  • Quá trình bán hàng:
   • Chỉ giao hàng: Kho -> Xuất - Khu vực Thông quan -> Khách hàng ngoại thương
   • Lựa chọn + Giao hàng: Kho -> Đầu ra -> Xuất - Khu vực Thông quan -> Khách hàng ngoại thương
   • Lựa chọn + Đóng gói + Giao hàng: Kho -> Vùng đóng gói -> Đầu ra -> Xuất - Khu vực Thông quan -> Khách hàng ngoại thương
 • Dừng quá trình lựa chọn/phân phối tại tờ khai khu vực thông quan

 • Tự động tính toán thuế trong khu vực thông quan

 • Tích hợp với kế toán cho nhập/xuất thuế tự động mã hóa vào hệ thống kế toán

 • Thanh toán thuế nhập/xuất

Ấn bản được Hỗ trợ

 1. Ấn bản Community
 2. Ấn bản Enterprise