Fleet Stock Consumption

  • Odoo Version

US$ 54.34 US$ 54.34 54.34 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Record stock moves with vehicle reference


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Ứng dụng này tích hợp ứng dụng Quản lý Đội phương tiện và Kho hàng của Odoo để hỗ trợ quản lý xuất kho tiêu thụ cho đội phương tiện của bạn

Tính năng chính

  1. Loại hoạt động kho mới: Tiêu thụ cho Đội phương tiện
  2. Ghi lại xuất kho tiêu thụ (bộ phận, nhiên liệu, v.v.) cho Đội phương tiện của bạn với Dịch chuyển Kho, cũng như các hoạt động kho khác
  3. Tự động tạo ra một chi phí của phương tiện nếu có một dịch chuyển kho tới địa điểm sản xuất tương ứng với phương tiện.
  4. Theo dõi kho mà đã được tiêu thụ cho mỗi phương tiện

Phiên bản hỗ trợ

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition