Exclude Time off Timesheet records on Payslip

  • Odoo Version

US$ 22.38 US$ 22.38 22.38 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

On payslip, exclude timesheet records that represent time off on payslip


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Ứng dụng này làm gì

Khi liên kết phiếu lương với các bản ghi chấm công, loại trừ các bản ghi chấm công đại diện cho thời gian nghỉ

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise