eWallet

  • Odoo Version

US$ 1,183.78 US$ 1,183.78 1183.78 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Deposit to eWallet of Commercial Partner


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Module này làm gì

  • Khi nhận một khoản thanh toán vào ví điện từ của đối tác. Nếu đối tác đó là cá nhân của một công ty thì số tiền sẽ được ghi nhận vào ví điện tử của công ty đó.
  • Hỗ trợ đa tiền tệ. Mỗi tiền tệ là một ví điện tử tương ứng.
  • Cho phép chia sẻ ví điện tử cho các cá nhân trong cùng một công ty.
  • Người dùng portal có thể xem và nạp tiền vào ví thông qua các cổng thanh toán.
  • Ví điện tử có thể được sử dụng để đối soát với các hóa đơn

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise