Event Project

  • Odoo Version

US$ 118.27 US$ 118.27 118.27 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Link Event to Project


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Ứng dụng này làm gì

Đây là mô đun cơ sở, nhằm tạo ra liên kết giữa Sự kiện với Dự án.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise