Employee Resignations Management [Experimental]

  • Odoo Version

US$ 118.27 US$ 118.27 118.27 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Manage employee resignations and resignation tasks


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Ứng dụng này làm gì

Cho phép tạo đơn thôi việc, phê duyệt đơn thôi việc

Tính năng chính

  1. Cho phép tạo đơn thôi việc, phê duyệt đơn thôi việc
  2. Khi đơn xin thôi việc được phê duyệt, tự động đóng hợp đồng

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise