Employee Relatives

  • Odoo Version

US$ 54.34 US$ 54.34 54.34 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Store employee's relatives information


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Lưu trữ thông tin gia đình và người thân của nhân viên cho các tình huống khẩn cấp.

Các tính năng chính

  • Dễ dàng nhập thông tin người thân trong mẫu nhân viên tiêu chuẩn. Thông tin này chỉ được duy trì và hiển thị bởi người dùng có vai trò Nhân viên Nhân sự.
  • Tìm kiếm nhân viên có người thân hay không
  • Lọc Đối tác / Liên hệ để tìm ra ai là người thân của nhân viên công ty
  • Tìm kiếm đối tác của nhân viên liên quan

Phiên bản được hỗ trợ

  1. Ấn bản cộng đồng
  2. Ấn bản doanh nghiệp