Employee Changes Tracking

 • Odoo Version

US$ 11.72 US$ 11.72 11.72 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Track changes made on important fields related to the employee


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Thay đổi nào sẽ được theo dõi?

 1. HR hợp đồng:
  • Phòng ban
  • Loại hợp đồng
  • Giờ làm việc (also known as Resource Calendar)
  • Lương cơ bản
  • Cơ cấu lương
 2. Hồ sơ nhân viên
  • Tên nhân viên
  • Tên quản lý
  • Địa chỉ làm việc
  • Nhà / Địa chỉ cá nhân
  • Vị trí
  • Điện thoại làm việc
  • Điện thoại di động
  • Quản lý nhân viên
  • Người huấn luyện
  • Trụ sở làm việc
 3. Tất cả các thay đổi được thực hiện cho các trường ở trên sẽ được ghi lại vào khu vực trò chuyện dưới bản ghi

Ấn bản hỗ trợ

 1. Ấn bản cộng đồng
 2. Ấn bản doanh nghiệp