Employee Advance

  • Odoo Version

US$ 0.00 US$ 0.00 0.0 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Employee Advance requests and approval


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Module này làm gì

Module Tạm Ứng Nhân Viên cho phép bạn quản lý tạm ứng của nhân viên.

  • Nhân viên có thể tạo yêu cầu thanh toán tạm ứng
  • Quản lý nhân viên và Quản lý mô-đun có thể phê duyệt/từ chối yêu cầu
  • Phòng kế toán sau đó có thể thực hiện thanh toán theo yêu cầu tạm ứng đã được phê duyệt.
  • Thanh toán của nhà cung cấp hoặc Thanh toán của khách hàng có thể được thực hiện bằng cách sử dụng Nhật ký nhân viên để chuyển khoản phải trả/phải thu từ đối tác sang nhân viên
  • Vào cuối một khoảng thời gian, kế toán viên có thể điều hòa tất cả các giao dịch trên

Ấn bản được hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise