BoM Component Cost Percentage - Unbuild

  • Odoo Version

US$ 54.34 US$ 54.34 54.34 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Calculate stock valuation for the components during MRP unbuild.


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Ứng dụng này làm gì

  • Khi thực hiện lệnh tháo dỡ cho sản phẩm được thiết lập BOM mà BOM này có chia tỉ lệ phần trăm giá, phần mềm

sẽ tự động tính toán giá vốn cho các thành phần trong BOM dựa trên giá vốn của sản phẩm đó.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise