BoM Component Cost Percentage

  • Odoo Version

US$ 54.34 US$ 54.34 54.34 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Gives each BoM component a cost percentage of the total BoM Cost.


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Ứng dụng này làm gì

  • Chia tỉ lệ phần trăm giá cho các thành phần của định mức nguyên vật liệu cho sản phẩm.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise