Auto Send Happy Birthday Email

  • Odoo Version

US$ 54.34 US$ 54.34 54.34 USD

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Automatically Send Happy Birthday Email to your partners


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Tự động gửi email chúc mừng sinh nhật đến Đối tác của bạn.

Tính năng chính

  1. Tùy chọn mẫu email chúc mừng sinh nhật của riêng bạn và gán cho công ty/đối tác của bạn. Văn bản, hình ảnh, đa ngôn ngữ được hỗ trợ trên mẫu email.
  2. Lựa chọn bật/tắt chức năng tự động gửi email chúc mừng sinh nhật cho công ty/đối tác.
  3. Hỗ trợ đầy đủ môi trường đa công ty. Nói cách khác, với mỗi công ty trong hệ thống, bạn có thể thiết kế các mẫu email khác nhau cho cùng 1 đối tác ứng với các công ty khác nhau.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise