Pycharm Odoo Live Template

Bài viết này dành riêng cho Odoo Developer. Những người đang phát triển Odoo bằng Pycharm IDE, sẽ được hỗ trợ bằng 2 file template dành riêng cho Odoo. Với 2 file này IDE sẽ giúp chúng ta điền sẵn rất nhiều mẫu code.

Cụ thể, đối với code python, bạn chỉ việc Ctrl + Space và chọn một template bất kỳ, ví dụ như fields.many2many. IDE sẽ tự động điền đoạn code sau:

'data_ids':fields.many2many('OpenerpModel', 'partner_category_rel', 'model1_id', 'model2_id', 'Label'),

Đối với view xml, khi bạn chọn template form view, IDE sẽ tự động điền

<record id="_form_view" model="ir.ui.view">
<field name="name">.form</field>
<field name="model"></field>
<field name="priority" eval="8" />
<field name="arch" type="xml">
<form string="OpenERP">
<header>
<button name="action_button" string="Button Name" type="object"
class="oe_highlight" />
</header>
<sheet>
<group colspan="4" col="4">
<field name="name" />
</group>
</sheet>
</form>
</field>
</record>

 Việc này không chỉ giúp chúng ta tiết kiệm thời gian code mà nó còn chỉ ra cho ta các tính năng trong Odoo mà có thể chúng ta chưa biết, bằng cách Ctr + Space bạn có thể tham khảo các tính năng khác của Odoo.

Sau khi Download 2 file xml về, các bạn copy vào thư mục ~.Pycharm30/config/template, restart Pycharrm và trải nghiệm.