Cài đặt Nginx (engine X) phiên bản mới nhất cho Ubuntu Server

Như chúng ta đã biết, cài đặt nginx bằng apt-get của Ubuntu, chúng ta sẽ không có được bản nginx mới nhất. Ở phiên bản Ubuntu Server 12.04 LTS, phiên bản nginx mặc định là 0.9.x. Trong phạm vi bài này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài và cấu hình nginx bản mới nhất (tại thời điểm viết bài này là nginx 1.2.7 Stable) cho Ubuntu Server từ phiên bản 10.04 LTS, 11.10, 12.04 và 12.10 (mới nhất tại thời điểm viết bài này)

Vậy, nếu chúng ta muốn có bản mới nhất, chúng ta có hai cách:

  • Cách thứ nhất: Download mã nguồn nginx về và biên dịch (compile). Cách này nên được áp dụng trong môi trường hoạt động thực sự vì có rất nhiêu ưu điểm như ổn định, bảo mật, dễ kiểm soát, tốn ít tài nguyên, tốc độ cao.
  • Cách thứ hai: Bổ sung repository của nginx và phần quản lý package của Ubuntu cài đặt như bình thường bằng apt-get.

Cách thứ nhất, ta cần phải cài trình biên dịch gcc compiler cho Ubuntu, sau đó mới có thể compile mã nguồn của nginx. Tôi sẽ có một bài viết khác chi tiết hơn về cách làm này ở một dịp khác. Trong phạm vi bài viết này, tôi sẽ đi sâu trình bày cách làm thứ 2.

Để bổ sung nginx repository, ta có thể làm như sau:

1. Edit nội dung của file quản lý packages 

sudo nano /etc/apt/sources.list

  Chèn hai dòng dưới đây vào cuối tập tin 

deb http://nginx.org/packages/ubuntu/ codename nginx
deb-src http://nginx.org/packages/ubuntu/ codename nginx

 Với codename là tên mã của phiên bản Ubuntu Server mà bạn đang sử dụng:

Phiên bản Ubuntu Servercodename
 10.04  lucid
 11.10  oneiric
 12.04  precise
 12.10  quantal

Chạy lệnh sau để update repository cho Ubuntu Server 

sudo apt-get update

 Chạy tiếp lệnh sau để cài đặt bản Nginx mới nhất cho Ubuntu Server của bạn: 

sudo apt-get install nginx

 Vậy là chúng ta đã cài đặt xong nginx 1.2.7 cho Ubuntu. Các file cấu hình cho nginx được lưu ở các đường dẫn sau:

/etc/nginx/nginx.conf <== File cấu hình chính cho nginx

/etc/nginx/conf.d/ <== Thư mục Rỗng khi cài mới. Các tập tin cấu hình lưu ở đây sẽ tự động được load khi khởi chạy nginx

/etc/nginx/sites-available/ <== Nơi lưu trữ các tập tin cấu hình virtual host

Ở một bài khác, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình nginx làm web server. Mọi ý kiến, góp ý, bổ sung để bài viết này tốt hơn và có ích hơn đều được hoan nghênh.