Biểu mẫu báo cáo theo luật định Việt Nam trong ERPOnline / Odoo

Mặc định Odoo không hỗ trợ biểu mẫu báo cáo kế toán theo QĐ 15 hoặc 48 của Bộ tài chính. Đó là điều những doanh nghiệp Việt Nam hoặc đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam gần như chưa áp dụng được triệt để Odoo. Những biểu mẫu như Sales Order, Purchase Order, Invoice,... chúng ta vẫn có thể sử dụng được. Nhưng riêng đối với các biểu mẫu kế toán, chúng ta bắt buộc phải tuân theo các quyết định của Bộ tài chính.

Đối với phiên bản 8.0, Odoo không còn sử dụng RML để làm report nữa, mà sử dụng HTML + Bootstrap để thiết kế báo cáo, sau đó dùng wkhtmltopdf để xuất ra PDF.Do đó, đòi hiểu người dùng phải biết sử dụng những công nghệ này, chưa nói đến mã nguồn Odoo. Vì vậy, người sử dụng tự thiết kế báo cáo cho mình là gần như không khả thi. Không lẽ chúng ta sử dụng Odoo nhưng vẫn phải dùng những phần mềm kế toán chuyên dụng khác của Việt Nam chỉ để in các báo cáo tài chính? Hoặc thuê đơn vị thứ 3 thiết kế báo cáo?

ERPOnline ngoài việc mang trong mình toàn bộ tính năng có sẵn của Odoo, nó còn được bản địa hóa bao gồm dịch thuật và đặc biệt là các biểu mẫu báo cáo kế toán (theo các quyết định của Bộ tài chính), biểu mẫu nhân sự (theo các quyết định của Bộ lao động và thương binh xã hội) mà chúng ta không phải trả thêm bất cứ một khoản chi phí nào, ví dụ như: các báo cáo tài chính, phiếu thu, phiếu chi, báo cáo tăng giảm lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,...

Một số hình ảnh chụp từ ERPOnline.

phieu thu

Phiếu thu

 balance sheet

Bảng cân đối kế toán

cash flow

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

Ngoài ra ERPOnline vẫn đang cập nhật miễn phí các báo cáo theo luật định của Việt Nam.

Dùng thử miễn phí ERPOnline